Lojistik firmaları, depolar güneş enerjisi kullanımına nasıl bir ilgi gösteriyorlar

 Güneş enerjisi kullanımına nasıl bir ilgi gösteriyorlar?

 
 
 
Güneş enerjisi kullanımı tüm dünyada ve ülkemizde son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artışla birlikte oldukça artmış ve bu konuda en büyük payı çatılar almıştır. Güneş enerjisinin Avrupa’daki başlangıç noktası olan Almanya ve İtalya’da hali hazırda bulunmakta olan kurulu tesislerin %50’den fazlasının çatılarda olduğunu düşünürsek, çatılar güneş enerjisi kullanımının artışında önemli bir yer arz etmektedir.
 
Ülkemizdeki ticari çatılar ve depolar gibi alanları göz önüne aldığımızda, yaklaşık olarak bu alanların 20.000.000 m2 olduğunu düşünüyoruz. Sadece bu alanları kullanarak, Türkiye’de toplam 3.000 MW gibi bir gücü, lojistik firmalarının ve depoların çatıları üzerinden sağlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin toplam kurulu kapasitesinin 74 bin MW olduğunu düşündüğümüzde, bunun ne kadar büyük bir önem taşıdığını hepimiz kolaylıkla görebiliriz.
 
Son dönemde güneş enerjisinin yükselen ivmesi elbette büyük çatı alanlarına sahip olan lojistik firmalarımızın ve depolarımızın da ilgisini çekmiş olup, bir çok firma sahibinden bizlere bu konuda istekler ve sorular gelmektedir.

Rakamsal örneklerle firmaların hangi kazanımları elde edeceklerini açıklayabilir misiniz?
 
Rakamsal örnekler vermek gerekirse, 1.000 m2’lik bir çatı alanında, yaklaşık 160 kW gibi kurulu güçleri elde etmek mümkün olup, ülkemiz ortalama güneşlenme saatlerine göre, 240 bin ila 260 bin kWh enerji elde etmek mümkündür. Bunun finansal getirisi yıllık ortalama 34 bin dolar mertebesindedir. Yani 1.000 m2’lik çatısı olan bir işletmenin, çatının yönü, statik uygunluğu sağlandığı takdirde, yılda ortalama 34 bin dolar gelir elde etmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca işletmesinde bu kadar elektrik tüketimi olmayan yatırımcılar için de, üretilen elektriğin devlet garantisi ile 10 yıl boyunca şebekeye satılması da mümkündür.
 
Gerçek bir örnekle anlatacak olursak, Ankara’da yapmış olduğumuz benzer bir uygulamamızda, yaklaşık 7.000 m2’lik bir çatının kullanılabilir alanları üzerinde, 820 kWp’lik bir tesis kurduk ve tesis yıllık olarak ortalama 1.250.000 kWh elektrik üretimi sağlamaktadır.
 
Yine bu gerçek örneğimizde malzemelerin tesis alanına gelmesini müteakip 45 günlük bir süre içinde tüm tesis çalışır vaziyette teslim edilmiştir.
 
Yatırım ve sistem kullanımları hakkında firmalara neler önerirsiniz?
 
Öncelikle kısaca sistemden bahsetmek gerekirse; güneş enerjisi sistemleri, günümüz enerji santralleri içinde emre amade bir şekilde çalışmaya her an hazır ve bakım maliyetleri tüm diğer santral tiplerine göre en düşük olan santrallerdir. Lojistik firmaları ve depolar gibi çatı kullanımına sahip binalar için, çatıda üretilecek olan elektriğin neredeyse hiçbir kayba uğramadan aşağıda çalışan makine parkına elektriği iletiyor olması, hem kullanılan enerjinin kalitesini yükseltmekte, hem de işletme sahiplerinin ödemekte oldukları yüksek elektrik bedellerinin önüne geçebilmektedir. Bunun gerçeklemesinde ise kurulacak olan sistemin tasarımı, kullanılan malzemenin kalitesi, tesisi kuracak olan firmanın tecrübesi ve yapılacak taahhüt ile ilgili firmanın güvenilirliği, finansal gücü ve işi bitirebilme kabiliyeti önemli yer tutmaktadır.
 
Az önce yukarıda bahsetmiş olduğum örnekten yola çıktığımızda, 1.000 m2’lik çatısı olan bir işletmenin 200 bin dolarlar mertebesinde yapacağı bir yatırım ile, her sene yaklaşık 35 – 40 bin dolarlık gelir elde etmesi mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla 5 yıl gibi bir sürede geri dönen uzun ömürlü bir sistem vasıtasıyla, enerji maliyetlerini minimize eden işletmelerin, rakipleri ile arasında maliyet avantajını yakalaması işten bile değildir.
 
Şerif Ali Mahallesi Handem Caddesi No:31/A Ümraniye / İSTANBUL
Facebook Twitter Instagram